Vabilo – občni zbor Turističnega društva Dravlje

Po sklepu upravnega odbora vas VABIM na občni zbor Turističnega društva Dravlje, ki bo v torek, 5.2.2013 ob 18 uri v prostorih Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska 44, Ljubljana.

DNEVNI RED:

 • IZVOLITEV DELOVNEGA PREDSEDSTVA:
  • predsednika in dveh članov
  • verifikacijske komisije
  • zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika
 • POTRDITEV DNEVNEGA REDA
 • POROČILA ZA LETO 2012
  • poročilo predsednika TD o delovanju društva v letu 2012
  • finančno poročilo za leto 2012
  • poročilo nadzornega odbora
 • PROGRAM DELA ZA LETO 2013
 • FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013
 • RAZNO

Po končanem uradnem delu ste vabljeni na prijateljsko druženje.

Predsednik TD Dravlje, Franc Gabrovšek, l.r.

Hits: 104