Rokov sejem 2022

Po dveh “koronarnih” letih nam je v nedeljo, 21. avgusta 2022 spet uspelo pripraviti našo najbolj znano turistično prireditev v Dravljah. Prireditev je -kot vedno- organiziralo Turistično društvo Dravlje v sodelovanju z župnijo Dravlje in Četrtno skupnostjo Dravlje. Našemu vabilu se je spet odzvalo veliko število rokodelcev, ki so to nedeljo od ranega jutra do popoldneva razstavljali in ponujali svoje izdelke. Najbolj zanimivi so bili tisti, ki so svoje izdelke izdelovali kar sproti na stojnicah.
Ob 15h so se v bučnem v sprevodu pripeljali draveljski gasilci skupaj s Pihalnim orkestrom Ljubljana in začeli kulturni program.

Mlajši gasilci so predstavili gasilsko vajo in potek obenem pojasnili občinstvu.
Pihalni orkester nas je lep čas razveseljeval s kvalitetno glasbo.
Otroci so pod mentorstvom Mojce Koman tekmovali v kuhanju žgancev.
Za dobro voljo in za ples so igrali in peli Dolomiti.
Članice in člani našega turističnega društva so ves čas skrbeli, da množica obiskovalcev in gostov ne bi trpela žeje in lakote.

Tule si lahko ogledate fotografije in zanimiv prispevek o žabah na spletni strani župnije Dravlje, ki je soorganizator prireditve. Fotografiral je Tomaž Celarec.

Hits: 81

Rokovo 2022

Stoletna Rokova romanja v Dravlje se nadaljujejo. Od 17. stoletja do I. svetovne vojne so bila romanja k sv. Roku velik dogodek. Romarji so na ta dan peš prihajali iz cele Ljubljane, vsa gosposka, stanovi in množice navadnih prebivalcev, z banderi in zastavami. Po osamosvojitvi so se romanja spet začela, a ne več tako slovesno.
Kljub delovniku so tudi letos 16. avgusta že od šestih zjutraj prihajale stotine romarjev  iz okoliških far s svojimi župniki. Po ustaljenem urniku so se od šestih zjutraj vsako uro vrstile romarske maše:
 najprej Šentvid,  nato Ježica, Črnuče,  Koseze in na koncu ob desetih skupaj Podutik in domače Dravlje. Po zadnji maši so šli romarji v sprevodu do Rokovega znamenja ob Celovški cesti. Znamenje stoji v spomin na nekdanji množični grob, kjer so leta 1644 pokopali žrtve kuge.
Članice in člani Turističnega društva Dravlje smo poskrbeli za dobro počutje romarjev.  Postavili smo šotor, kjer so pridne članice cvrle daleč znane miške, po vsaki maši pa smo povabili romarje, da pridejo na sok in kavico in si s svežimi miškami privežejo dušo.

Priliko smo izkoristili tudi za povabilo na tradicionalni nedeljski Rokov sejem, ki je zadnji dve leti zaradi korona virusa odpadel.

Rokovo 16.08.2022

Nekaj posnetkov z letošnjega romanja

Hits: 90