Domača obrt

Domača in umetnostna obrt – Rokodelstvo v Dravljah 

1. Beti in Jani Jakob, Sojerjeva 6a, 1000 Ljubljana /031 331 295/
“Doužnjek” – Pletenje iz slame
spletna stran: www.douznjek.com

2. Draga Perko, Vodnikovo naselje 41, 1000 Ljubljana /Tel.01 507 44 16/
Izdelava slik iz suhega cvetja – herbarij

3. Mitja Perko, Vodnikovo naselje 41, 1000 Ljubljana /Tel. 01 507 44 16; 031 406 555/
Replike poslikanih kmečkih skrinj
Ročno poslikavanje najrazličnejših predmetov
spletna stran: www.perkomitja.com

4. Andrej Kušar, Plešičeva 3, 1000 Ljubljana /Tel. 01 519 94 28/
Rezbarjenje – fotografije

Hits: 741