Rokov sejem

Draveljci pravijo takole:

‘Človek se mora trikrat na leto do sitega najesti, da ne bo stradal: o veliki noči obilno zajtrkuje, ob žegnanju ima bogato kosilo, za pusta obilno večerjo.’

Turistično društvo Dravlje skupaj z župnijo poskuša s prireditvijo Rokov sejem čim bolj nazorno obuditi spomin na nekdanje praznovanje. Dogajanje je na Trgu svetega Roka pred novo cerkvijo na Rokovo nedeljo, t.j prva nedelja po godu sv. Roka 16. avgusta. Vse do današnjih dni se je v Dravljah ohranil ljudski običaj obešanje žab. To se dogaja v soboto pred godom Sv. Roka.

Številne stojnice na trgu ves dan ponujajo izdelke domače obrti, obenem pa si obiskovalci lahko ogledujejo, kako pod spretnimi prsti nastajajo idrijske čipke, prekmurski doužnjeki, pletene košare… Najodmevnejši je popoldanski kulturni del, kjer nastopa pihalni orkester, predstavi se Prostovoljno gasilsko društvo Dravlje, narodno zabavni ansambel, skupine mladih in drugi. Poskrbimo tudi za hrano in pijačo za naše goste. Prireditev obišče več tisoč ljudi.

Hits: 1627